Strādā vesels

Jaunumi

2016. gadā pieaudzis letālo nelaimes gadījumu darbā skaits; 10 darbinieki gājuši bojā ārzemēs

Būtiski ir pieaudzis tieši ārzemēs notikušo nelaimes gadījumu skaits – pēkšņi pasliktinoties veselības stāvoklim

Lasīt vairāk

Par "Strādā vesels"

20,7% darbinieku Latvijā ir darba vides izraisīti veselības traucējumi. Mājas lapa "Strādā vesels!" izveidota, lai paaugstinātu nodarbināto un darba devēju izpratni par darba aizsardzību.

Lasīt vairāk

Twitter plūsma

Nelaimes gadījumu izmaksu kalkulators

Nelaimes gadījumu izmaksu kalkulators

Nelaimes gadījumu izmaksu kalkulators

Palīgs darba aizsardzībā

Aprēķini darbā notikuša nelaimes gadījuma ekonomiskos zaudējumus.

Lasīt vairāk